Stilling ledig

Leder – forebyggende avdeling

Nåværende leder går av med pensjon, vi søker derfor etter hans etterfølger. Stillingen er en spennende, omfattende og krevende lederstilling i ett av regionens største brannvesen. Leder forebyggende inngår som en del av selskapets ledergruppe. Avdelingen består av leder og 3 ingeniør/inspektører Stillingen har ansvaret for brannvesenets forebyggende oppgaver og vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med høye krav til den enkelte.

 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med offentlig forvaltning
 • Utdanning: Ingeniør
 • Ledererfaring
 • Gjerne erfaring med ROS-arbeid
 • Førerkortklasse; minimum klasse B, ønskelig med BE, du må være villig til å ta klasse E
 • Gjennomført godkjent formell utdanning etter § 7-9 i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, eller være villig til å gjennomføre denne etter tiltredelse

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som foruten gode lederegenskaper, har evne til å se – og handle i samsvar med brannvesenets samlede behov og mål. Vi ønsker oss en utadrettet leder med stå-på-vilje, som er tydelig, løsningsorientert og fleksibel, og godt humør. Vår nye leder må være samfunnsorientert og ha evne til nyskaping og helhetlig tenking, samt forståelse av selskapets organisasjon og styringssystemer. Ha gode kommunikasjonsegenskaper og kunne samarbeide i team. Være strukturert og analytisk. Ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale. God pensjonsordning i KLP. Kontorsted ved Kongsvinger brannstasjon. Krav om fremleggelse av utvidet politiattest ved tilbud om ansettelse. Stillingen kan bli tillagt vaktordning.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse brannsjef Per Ivar Bekk 957 94 244

Ved eventuelt internt opprykk blir det ledig:

Branningeniør / branninspektør

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre risikobasert brannforebyggende arbeid, herunder tilsyn og andre risikoreduserende tiltak i særskilte brannobjekter
 • Motivasjon og informasjonsarbeid
 • Saksbehandling
 • Brannforebyggende arbeid rettet mot risikoområder og risikogrupper
 • Du vil kunne være med på å påvirke og forme stillingsinnholdet, samt arbeide med viktige satsingsområder med brannforebyggende arbeid i utvikling og endring
 • Arbeidsoppgavene vil variere, og den som tilsettes må være fleksibel og åpen for løpende endringer av oppgaver innenfor avdelingens arbeidsområde

Kvalifikasjoner:

 • Høgskoleutdannelse innenfor brann, bygg, HMS eller tilsvarende
 • Førerkortklasse; minimum klasse B, ønskelig med BE, du må være villig til å ta klasse E
 • Søkere bør tilfredsstille kompetansekrav i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet § 7-6. Eventuelt manglende tilleggsutdannelse er søker forpliktet til å ta etter ansettelse
 • Det søkes i utgangspunktet etter kandidater med Bachelor i Brann og sikkerhet, men kandidater med annen bakgrunn/erfaringer vil bli vurdert. Brannforebyggende arbeid krever forskjellig kompetanse på forskjellige arbeidsområder. Sammensetning av kompetanse og erfaring på avdelingen skal derfor gjenspeile utfordringen vi står over i det forebyggende arbeidet.

Personlige egenskaper:

 • Du kan tilegne deg nye kunnskaper på egenhånd
 • Resultatorientert og målrettet
 • Selvstendig og strukturert, med evne til å håndtere flere ulike oppgaver samtidig
 • Høy grad av serviceinnstilling
 • Du har gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper/ferdigheter
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Vi vektlegger dine evner til:
 • å kommunisere med, og bygge tillitsfulle relasjoner til samarbeidspartnere, kunder og kollegaer
 • å ta initiativ, planlegge, prioritere og tilrettelegge for eget arbeid
 • I tillegg til faglig kompetanse vil personlig egnethet bli tillagt stor vekt

 

 

Vi tilbyr:

 • En spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å arbeide både selvstendig og i team
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Pensjonsordning i KLP, fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler
 • Stillingen lønnes etter utdannelse og kvalifikasjoner
 • Ifølge offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten.
 • Tilfredsstillende politiattest må kunne fremlegges før ansettelse

Glåmdal Brannvesen IKS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn.

Søknad sendes elektronisk til postmottak@gbi.no
Søknadsfrist 29.10.19