Ledig stilling

Branninspektør/branningeniør

Er du en person som er positiv, har «stå på vilje», er glad i å jobbe med mennesker og som liker utfordringer? Vi søker nå etter en ny medarbeider som har disse egenskapene og som kan være med på å videreutvikle GBI og vår forebyggende avdeling, hvor det nå er ledig en 100 % stilling som branningeniør / branninspektør.

 

Arbeidsoppgaver

Tilsyn og fullføring av saksbehandling i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven.

  • Utføre informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot risikogrupper.
 • Delta i organisering og gjennomføring av brannvernkurs og øvelser.
 • Utføre andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvern


Kvalifikasjoner

Utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, eller utdannelse som angitt i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6 (branninspektør). Søker må være villig til å ta eventuelt manglende tilleggsutdannelse etter ansettelse.

 • Ha gode samarbeidsegenskaper og serviceinnstilling, kunne vise initiativ og ha evne til å motivere og inspirere i team.
 • Gode datakunnskaper og ferdigheter, samt god skriftlig og muntlig framføringsevne.
 • Gyldig førerkort klasse BE
 • Fremleggelse av utvidet politiattest ved tilbud om ansettelse.


Andre momenter som vil bli vektlagt:

 • Erfaring fra tilsvarende arbeid, andre HMS- tilsynsmyndigheter, juridisk eller pedagogisk kompetanse.
 • Personlig egnethet.


 Vi kan tilby

 • Allsidige oppgaver.
 • Fleksitid.
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden.
 • En spennende og utfordrende jobb i et bra arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale


Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i offentlig pensjonskasse.

Vi gjør oppmerksom på at søker kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet i følge offentlighetsloven § 25.

Søknad med kortfattet CV sendes til postmottak@gbi.no . Kopi av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

Leder for forebyggende avdeling vil være nærmeste overordnede.

Søknadsfrist: 15.07.18

Stillingen er besatt.

Kontaktinfo:

Egil Leikåsen – Avdelingsleder 417 96 110 / 959 13 631 egil.leikasen@gbi.no

Søknad merkes: Søknad branningeniør / branninspektørStillingsnummer: 0402-2018-06-43 (Oppgis ved kontakt med NAV)Kilde: Reg av arb.giver på nav.no