Stilling ledig

VIL DU VÆRE VÅR LEDER GJENNOM ILD OG VANN?

Glåmdal Brannvesen IKS-GBI, er et interkommunalt selskap med ansvar for brann, redning og feiertjenesten. Selskapet eies i dag av 3 kommuner: Kongsvinger, Grue og Eidskog med i underkant av 30000 innbyggere. Selskapet benytter 4 brannstasjoner og det foreligger konkrete planer for oppføring av nye brannstasjoner i alle tre eierkommunene. Det er 78 ansatte i selskapet.

Vår brannsjef blir pensjonist og vi søker:

Daglig leder / Brannsjef

Vi søker etter en gjennomføringssterk, handlekraftig, trygg og tydelig leder som vil nå mål sammen med laget sitt.  Du må ha evne til å balansere drift, strategi og økonomi og ha god bedriftsøkonomisk forståelse. Du har evne til å bygge gode relasjoner og ser verdien av å dele informasjon og kunnskap. Du er på kontinuerlig søken etter løsninger som gjør brannvesenet kvalitativt bedre og samtidig kostnadseffektivt.

Brannsjefen har ansvar for 78 ansatte, hvorav 23 heltidsansatte og 55 deltidsansatte fordelt på 4 brannstasjoner. God kommunikasjon og tilstedeværelse er en forutsetning for å lykkes både internt og i lokalsamfunnet.

Ansvar og hovedoppgaver

 • Overordnet ansvar for å utvikle virksomhetens medarbeidere
 • Overordnet fagansvar
 • Videreutvikle samarbeidet med eierkommunene og eksterne samarbeidspartnere
 • Videreutvikle GBI IKS som et framtidsrettet, regionalt brann og redningsvesen
 • Ansvar for plan, budsjett, økonomiske resultater og selskapets eiendeler
 • Samarbeid med selskapets styrende organ
 • Ansvar for langsiktige strategier, prioriteringer og målsettinger
 • Gjennomføring og oppfølging av forbedringsarbeid og endringsprosesser
 • Ansvar for mediakontakt

Krav til formell kompetanse:

 • Kvalifikasjonskrav i h.h.t dimensjoneringsforskriftens §§ 7-10 og 7-11
 • Ledererfaring
 • Førerkort klasse BE og Kode 160 utrykningskjøring
 • Tilfredsstillende helse og politiattest

 Øvrige kvalifikasjoner:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • God rolleforståelse
 • Erfaring med selskapets saksbehandlingsverktøy som for tiden er: VismaE, WebSak, Landax og KomTek
 • God digital kompetanse
 • Erfaring med presse og mediehåndtering
 • Evne til å inspirere og motivere medarbeidere

Brannsjefstillingen inngår i overordnet vakt og dette krever boplikt i Kongsvingerregionen.

 Stillingen har kontorsted på Kongsvinger og rapporterer til Selskapets styre.

Vi tilbyr:

En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk utvikling. Dette er en unik mulighet til å være med å forme framtiden i Glåmdal Brannvesen IKS.

Lønn etter avtale og god pensjons- og forsikringsordning

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte styreleder Espen Fjeldbu tlf. 91519052, eller brannsjef Per Ivar Bekk tlf. 95794244

Søknad med CV sendes til postmottak@gbi.no eller Glåmdal brannvesen IKS, Postmottak, 2226 Kongsvinger.

Søknadsfrist: 15.06.2020

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søkere som ønsker unntak fra offentliggjøring, må begrunne dette i søknaden.