Siste nytt

Kontormedarbeider

Kontormedarbeider

Er du en person som er positiv, har  ”stå på vilje”, er glad i å jobbe både selvstendig,  i team og  liker utfordringer.

Vi søker nå etter en ny medarbeider i administrasjonen, som har disse egenskapene og som kan være med på å videreutvikle GBI, hvor det nå er ledig midlertidig 50 % stilling med arbeidstid etter avtale ut året 2019, med mulighet for fast ansettelse og utvidelse til 100 % i 2020.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver vil være: Kontormedarbeider
 • HR, lønn personal
 • Vedlikehold og oppdatering av arkiv og databaser
 • Lettere saksbehandling
 • Sentralbord
 • Fakturering
 • Postbehandling
 • Kan tillegges andre oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning
 • Erfaring innen HR, administrasjon og/ eller lønn
 • Arkiv
 • Gode data kunnskaper og evne til å sette seg inn i nye dataprogrammer

Vi benytter pr. i dag:

WebSak

Wisma

Landax

 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
 • Førerkort klasse B

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby

 • Allsidige oppgaver
 • Fleksitid
 • En spennende og utfordrende jobb i et bra arbeidsmiljø.
 • Lønn etter HTA

Stillingen er underlagt administrasjonsavdelingen.

Tiltredelse etter avtale.

Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Søknad merkes: Søknad kontormedarbeider

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. Pliktig medlemskap i offentlig pensjonskasse.

Vi gjør oppmerksom på at søker kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet i følge offentlighetsloven § 25.

Søknad med kortfattet CV sendes til postmottak@gbi.no eller Glåmdal brannvesen IKS, Postboks 900,
2226 Kongsvinger. Kopi av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 1.mai 2019

Kontaktinfo:

Per Ivar Bekk – Brannsjef 417 96 110 / 95794244 perivar.bekk@gbi.no

Mariann Bjørnseth – Kontorleder 417 96 110/ 911 79 246 mariann.bjornseth@gbi.no