Flere tjenester

Vi leverer også en rekke andre tjenester, klikk på de forskjellige tjenestene for å se mer informasjon om de.

HØYDEREDSKAP +

Vi tilbyr noen høydeoppdrag som:
Skifting av snor i flaggstang

Med mer.For bestilling kontakt beredskapsavdelingen tlf. 417 96 110

BÅT +

Vi tilbyr diverse oppdrag med båt.For bestilling kontakt beredskapsavdelingen tlf. 417 96 110

INNLÅSING +

Vi kan hjelpe personer som har låst seg ute fra bil eller hus. All innlåsing skjer i samråd med politiet.Trenger du hjelp til innlåsing kontakt brannvakt tlf. 417 96 110

VANNPUMPING +

Ved oversvømmelser o.l som skyldes f. eks sterk nedbør eller sprekk i vannrør kan det oppstå akutte situasjoner som krever rask handling. I slike tilfeller kan brannvesenet være behjelpelig med vannpumping og vannsuging. Tilbudet kan benyttes av alle, både privat personer og bedrifter.Trenger du hjelp til dette kontakt brannvakt tlf. 62 80 82 46PRIS:

Timepris Tid på døgnet
Kr. 550,- 06.00-16.00
Kr. 881,- 16.00-21.00
Kr.1105,- 21.00-06.00
Kr.1105,- Lør/søn og helligdager

Prisene er oppgitt ekskl. mva.

VANNKJØRING +

Fylling av drikkevann i brønn.
Spyling av plasser, bruer, gater osv. Private eller bedrifter
Tilbudet kan benyttes av alle i kommunene.PRIS:
Leie av tankbil m/sjåfør

Timepris Tid på døgnet
Kr. 720,- 06.00-16.00
Kr. 1105,- 16.00-21.00

Prisene er oppgitt ekskl. mva.

KURS OG ØVELSER +

Forebyggende kurs/brannvernlederkurs pr. person kr.2500,00
Varmearbeiderkurs pr. person kr. 1700,00

For ytterligere informasjon om denne tjenesten se her.