Hvem svarer på hva?

Vårt sentralbord har tlf. nr.

417 96 110
E-post: postmottak@gbi.no

Brannsjef:
Arnfinn Strømstad  svarer på henvendelser vedrørende:
– Drift av GBI

Tlf: 905 81 198
E-post: arnfinn.stromstad@gbi.no 

Leder Beredskapsavdelingen:
Tommy Jonassen svarer på henvendelser vedrørende
– Drift av brannstasjoner , biler og materiell

Tlf: 400 21 182
E-post: tommy.jonassen@gbi.no

Opplæringsansvarlig
Morten Fjell svarer på henvendelser vedrørende
– Opplæring og kurs

TLF: 905 90 008
E-post: morten.fjell@gbi.no

Leder Forebyggende avdeling:
Per Harald Bekken svarer på henvendelser vedrørende:
-Besøk på brannstasjonen, åpen dag
-Bedriftsalarmer/ alarmtilknytning
-Fyrverkeri og andre eksplosiver
-Oppbevaring av farlig stoff (brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff)
-Rømningsveier, slokkeutstyr og andre branntekniske saker
-Tilsyn i særskilte brannobjekt
– Brenning av bål

Tlf:  404 37 419
E-post: perharald.bekken@gbi.no

Leder boligseksjonen:
Kjetil strandseter  svarer på henvendelser vedrørende:
-Boligtilsyn
-Feiing og tilsyn av fyringsanlegg
-Piper og ildsteder generelt

Tlf:  99 08 24 46
E-post: kjetil.strandseter@gbi.no

Konsulent:
Mariann Bjørnseth svarer på henvendelser vedrørende:
-Fakturaer vedrørende unødige brannutrykninger, faktureringsoppdrag osv.

Tlf:  91 17 92 46
E-post: mariann.bjornseth@gbi.no