Hvem svarer på hva?

Vårt sentralbord har tlf nr.

417 96 110
E-post: postmottak@gbi.no

Brannsjef:
Sven Erik Sund  svarer på henvendelser vedrørende:
– Drift av GBI

Tlf: 91 17 72 97
E-post: sven.erik.sund@gbi.no

Leder Beredskapsavdelingen:
Arnfinn Strømstad svarer på henvendelser vedrørende
– Drift av brannstasjoner , biler og materiell

Tlf: 90 58 1198
E-post: arnfinn.stromstad@gbi.no

Opplæringsansvarlig
Morten Fjell svarer på henvendelser vedrørende
– Opplæring og kurs

TLF: 905 90 008
E-post: morten.fjell@gbi.no

Leder Forebyggende avdeling:
Per Harald Bekken svarer på henvendelser vedrørende:
-Besøk på brannstasjonen, åpen dag
-Bedriftsalarmer/ alarmtilknytning
-Fyrverkeri og andre eksplosiver
-Oppbevaring av farlig stoff (brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff)
-Rømningsveier, slokkeutstyr og andre branntekniske saker
-Tilsyn i særskilte brannobjekt
– Brenning av bål

Tlf:  95 91 36 31
E-post: perharald.bekken@gbi.no

Leder Feieravdelingen:
Per Even Larsen svarer på henvendelser vedrørende:
-Boligtilsyn
-Feiing og tilsyn av fyringsanlegg
-Piper og ildsteder generelt

Tlf:  90 01 69 99
E-post: pereven.larsen@gbi.no

Konsulent:
Mariann Bjørnseth svarer på henvendelser vedrørende:
-Fakturaer vedrørende unødige brannutrykninger, faktureringsoppdrag osv.

Tlf:  91 17 92 46
E-post: mariann.bjornseth@gbi.no