Ofte stilte spørsmål

Under finner du spørsmål vi blir stilt ofte, ved å klikke på spørsmålet vil svaret komme opp.

Hva er feiing? +

Feieren fjerner sot fra skorstein.
Hyppighet fastsettes på grunnlag av mengde sot i skorsteinen pr. ildsted, trekkforhold og dannelse av blanksot.Type bebyggelse, type fyringsanlegg/ ildsted, brenselets art, (fast, flytende, gassformig) fyringsvaner/mønster.

Hva er tilsyn? +

Tilsyn gjøres for å vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten.
Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eier, eller representant for eier om disse for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, gir tilsynsmyndigheten de nødvendige pålegg.
Tilsyn med fyringsanlegg vurderes også foretatt etter innkommet melding om nyinstallasjon av fyringsanlegg (ildsted), eller annen informasjon er mottatt om endring av fyringsmønster, f. eks. som følge av eierskifte eller rehabilitering.

Jeg har fått faktura på feier gebyr, hvorfor har ikke feieren vært her? +

Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn er gjennomført, men gjelder for kalenderåret uansett når i kalenderåret tjenesten finner sted. Forskriften gir adgang til å feie eller føre tilsyn etter behov og gebyret fordeles i forhold til dette. Dette innebærer at feier- tilsynsavgiften for Kongsvinger og Grue kommune er fordelt over fire år.

For ytterligere informasjon se feieravdelingen.

Når kan jeg brenne bål? +

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket. I følge forskrift er det generelt forbud mot brenning av alle typer avfall, gress/kvist og bålbrenning.

I tiden 15. april til 15. september er det forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse av kommunen.

Hvordan blir jeg brannmann?

Hvordan blir jeg feier?