Hvordan blir jeg «brannmann»?

Slik blir du brannkonstabel:
Brannvesenet mottar mange henvendelser om hvordan man kan bli brannkonstabel. Enten du nettopp er ferdig med ungdomsskolen eller allerede har noen ekstra år på skole eller i arbeidsliv, vil du få svar på det du lurer på her.

Arbeidet til en brannkonstabel består av mange varierte og spennende arbeidsoppgaver som utrykninger i forbindelse med brann og andre akutte ulykker som trafikkulykker, røykdykking, akutt forurensing og restverdiredning.

Hva som kreves for å bli brannmann kan variere fra brannvesen til brannvesen. GBI har følgende opptakskrav /grunnlag for å bli brannkonstabel:
Videregående utdanning / fagbrev
Arbeidserfaring (ønskelig)
Førerkort klasse C (stor lastebil)
Plettfri vandel (politiattest)
GBI krever videre at man gjennomgår krevende fysiske tester, test for klaustrofobi og høydeskrekk. Intervju og vurdering av personlig egnethet kommer i tillegg.
Etter at man er blitt ansatt gjennomgår man en grundig internopplæring før man starter på grunnkurs brannkonstabel ved Norges brannskole.
Ledige stillinger lyses ut i media.

Opptaksprøver som brannkonstabel +

I forbindelse med tilsetting av nye brannkonstabler gjennomfører GBI en opptaksprøve som går over 2 dager. Oppmøte gir ingen form for økonomisk kompensasjon.
Hva – Krav
3000 meter løp (normalt på utendørs på bane) -15 min
Høydetest – 22 meter
Arbeidstest – Vurdering av praktisk sans
Generell fysikk – Bæring av person og slanger i slangetårn
Klaustrofobitest
Konsentrasjon og orientering under stress og fysisk sliten
Kjøretest
Svømmedyktighet
Tredemølle – 6,3 km/t
Knebøy – 25 rep.
Pushups – 10 rep.
Hang ups /kroppsheving – 10 rep.

Om intervjuer +

Alle innkalte må medbringe originalvitnemål / attester / sertifikater.
Godkjent vandelsattest og godkjenning av GBI’s bedriftslege må legges frem før tilsetting.
Røyk- og kjemikaliedykkere må gjennom jevnlige helseundersøkelse og fysiske tester. Disse testene bestemmes av arbeidstilsynet. Les mer om testene til røyk- og kjemikaliedykkere her.

Slik blir du branninspektør / branningeniør +

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern /utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå. Yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn 1, eller fagutdanning som feiersvenn kvalifiserer også. Du kan også utdanne deg til branningeniør ved Høgskolen Haugesund /Stord, www.hsh.noBrann er et av de største samfunnsproblemene og det er derfor viktig at det fokuseres mye på å forebygge brann. Det er utdannet ca 200-250 branningeniører i Norge og rundt 1/3 av disse jobber i brannvesen rundt om i Norge. Det er stadig etterspørsel for branningeniører så muligheten for jobb er store, både i offentlig og privat sektor, og de fleste som går ut etter endt utdanning kommer raskt i jobb. Utdannelsen gir også kompetanse til å jobbe i det private som konsulent i branntekniske prosjekteringsfirmaer.

Les mer om oppgavene til GBI’s forebyggende avdeling her.

Les om utdanningen på Norsk brannskole

Ledige stillinger i GBI blir annonser under Ledige stillinger og i Glåmdalen. På www.brannvesenet.no finner du en oversikt over alle nettsidene til norske brannvesen – det kan være lurt å følge med på disse for ledige stillinger og vikariater. I tillegg finnes det oversikt hos NAV på ledige jobber i brannvesenet.