Hvordan blir jeg feier?

Slik blir du feier
Feieryrket har lange og stolte tradisjoner. Feierne som er tilknyttet GBI påpeker at dette er et spennende arbeid med gode kollegaer og hyggelig miljø. Lurer du på hvordan du også kan bli feier?
Feierne fører tilsyn med fyringsanlegg, matersystemer og oljetanker. Feieren skal kunne gi god informasjon om fyringsteknikk og om generelt forebyggende brannvern. Faget er underlagt lov om brannvern med forskrifter.

Arbeidsområder er:
Forebyggende brannvern
Begrensning av skader etter brann
Varme- og ventilasjonsteknikk
Fyringsteknikk
Bransje- og miljølære
Skorsteinsteknikk
Bygnings- og verktøylære
Helse, miljø, sikkerhet og bedriftslære

Feieren skal kunne kommunisere med kunder og kollegaer, skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidet innenfor alle arbeidsområder i faget.

Om lærling og svennebrev +

Lærling
For å bli feier må du gå tre år i lære. I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feierfagene fordelt på tre kursperioder. Skolen har sammen med representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Feiermesternes Landsforening, Norsk kommuneforbund og Opplæringsrådet for tekniske byggfag, utarbeidet en opplærings- og veiledningsplan.

Svennebrev
Etter tre år som lærling er man klar for å ta svenneprøven. En svenneprøve er en prøve der kandidaten planlegger et arbeid, velger metoder, utfører, kontrollerer, dokumenterer arbeidet og begrunner de valg som er gjort. Prøven består av fire deler: En planleggingsdel, en gjennomføringsdel som skal utføres innenfor et gitt tidsrom, en dokumentasjonsdel, og en vurderingsdel hvor kandidaten leverer en rapport over det utførte arbeidet. En prøvenemnd observerer og vurderer arbeidet som gjøres under prøven.

Veien videre
Etter mottatt svennebrev, kan man utdanne seg videre. Man kan for eksempel velge å ta Mesterbrev. Dette innebærer at man også får kompetanse innen økonomi, markedsføring, ledelse og høyere yrkesteori.

Om fagets utvikling og plass i samfunnet +

Feierfaget har røtter tilbake til 1639, da den dansk-norske kongen Fredrik den 4. hentet faglærte feiere fra Tyskland for å feie skorsteinene på sine slott. På den tiden herjet det branner som hadde begynt som sotbranner i skorsteiner.
Feierfaget har utviklet seg mye siden da. Alle feiere skal ha svennebrev eller tilsvarende kvalifikasjoner, og de ansatte i feiervesenet benyttes nå mer til å føre tilsyn med fyringsanlegg enn til selve feiingen av skorsteiner. Ut fra kunnskap og kompetanse innenfor varme-, skorsteins- og ventilasjonsteknikk vil feieren være en ressurs innenfor områdene inneklima/innemiljø og brannsikkerhet i blant annet eneboliger og flermannsboliger, skoler, barnehager, kontorbygg, sykehjem og aldershjem. Feieren har også kunnskaper når det gjelder forskjellige energiformer, og vil være en naturlig rådgiver i spørsmål som gjelder dette.

Les mer:
Les om utdanningen på www.feiermester.org
Les om utdanningen på Norsk brannskole

Ledige stillinger i GBI blir annonser under Ledige stillinger og i Glåmdalen. På www.brannvesenet.no finner du en oversikt over alle nettsidene til norske brannvesen – det kan være lurt å følge med på disse for ledige stillinger og vikariater. I tillegg finnes det oversikt hos NAV på ledige jobber i brannvesenet.