Beredskap

I henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 skal brannvesenet være innsatsstyrke ved brann samt være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko – og sårbarhetsanalyse.

Avdelingen utfører forskriftsmessige oppgaver. Vi er til enhver tid operative til innsats ved branner og ulykker etter gjeldende brannordning i Kongsvinger og Grue. Vi bistår også nabobrannvesen ved større branner og ulykker etter behov. Glåmdal brannvesen IKS er vertsbrannvesen for IUA region 2 og dekker Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Grue og Åsnes som forsterket innsats.

Vi utfører andre tjenester som f. eks. oppdrag med tankbil eller snorkel.
For ytterligere informasjon om dette, se under – Tjenester

Kontakt oss
Beredskapsleder: Tommy Jonassen
Tlf: 400 21 182
E-post: tommy.jonassen@gbi.no

Les mer om de forskjellige avdelingene:
Kongsvinger Brannstasjon
Austmarka Brannstasjon
Kirkenær Brannstasjon
Skotterud Brannstasjon

Overbefal/vakthavende brannsjef