Ansatte_Kirkenær

Deltidsansatte i Kirkenær:

Utrykningsleder Egil Bye Moe
Utrykningsleder Rolf Mella
Utrykningsleder Vegard Bye Moe
Utrykningsleder Kjell Øystein Skasberg
Utrykningsleder Tomas Helgeneseth
Konstabel Jo Gjedtjernet
Konstabel Bjørn Olav S. Aasnes
Konstabel Terje Holter
Konstabel Hans Terje Rolsdorph
Konstabel Håkon Opsahl
Konstabel Roger Hansen
Konstabel Petter Dammen
Konstabel Jan Villy Sandberg
Konstabel Atle Nilsen
Konstabel Christopher Rolsdorph