Ansatte Kongsvinger

Ansatte i beredskapsavdelingen:

Kasernert:

Brannmester Thomas Andersson
Brannmester Max Gylterud
Brannmester Frode Moen
Brannmester Severin Aarskog
Underbrannmester Tommy Jonassen
Underbrannmester Martin Heimdal
Brannkonstabel Kenneth Nordli
Brannkonstabel Glenn Cato Hynne
Brannkonstabel Bjørn Erland Harbosen

Deltid:

Brannkonstabel Ole Jonny Wiik
Brannkonstabel Jan Arne Bakken
Brannkonstabel Kjetil Strandseter
Brannkonstabel Øyvind Nøkling
Brannkonstabel Knut Roger Waaler
Brannkonstabel Bjørnar Berntzen
Brannkonstabel Ronny Ruud
Brannkonstabel Tom Gjersjøviken
Brannkonstabel Erik Amundsen
Brannkonstabel Morten Fjell
Brannkonstabel Per Tommy Pedersen
Vikarer:

Kent André Strømstad
Ole Magnus Brenna

Hospitanter p.t.: