Ansatte Kongsvinger

Ansatte i beredskapsavdelingen:

Kassernert:

Brannmester Thomas Andersson
Brannmester Max Gylterud
Brannmester Frode Moen
Brannmester Severin Aarskog
Brannkonstabel Tommy Jonassen
Brannkonstabel Kenneth Nordli
Brannkonstabel Glenn Cato Hynne
Brannkonstabel Bjørn Erland Harbosen
Brannkonstabel Martin Heimdal

Deltid:

Brannkonstabel Bjørn Olav Bakken
Brannkonstabel Ole Jonny Wiik
Brannkonstabel Jan Arne Bakken
Brannkonstabel Kjetil Strandseter
Brannkonstabel Øyvind Nøkling
Brannkonstabel Knut Roger Waaler
Brannkonstabel Bjørnar Berntzen
Brannkonstabel Ronny Ruud
Brannkonstabel Tom Gjersjøviken
Brannkonstabel Erik Amundsen
Brannkonstabel Morten Fjell
Brannkonstabel Per Tommy Pedersen
Vikarer:

Henrik Korsmo Dalsaune
Kent Andrè Strømstad
OleMagnusBrenna

Hospitanter p.t.: