Ansatte Kongsvinger

Ansatte i beredskapsavdelingen:

Kasernert:

Brannmester Thomas Andersson
Brannmester Martin Heimdal
Brannmester Frode Moen
Brannmester Severin Aarskog
Brannkonstabel Kenneth Nordli
Brannkonstabel Bjørn Erland Harbosen
Brannkonstabel Bjørnar Berntzen
Brannkonstabel Kent André Strømstad
Brannkonstabel Per Tommy Jonassen
Brannkonstabel Tor Bjarne Melbye
Brannkonstabel Henrik Norevik
Brannkonstabel Ole Magnus Brenna
Brannkonstabel Johan Svendsen
Brannkonstabel Tim Ørbech Huseby
Brannkonstabel Martin Nygård

Deltid:

Brannkonstabel Ole Jonny Wiik
Brannkonstabel Kjetil Strandseter
Brannkonstabel Knut Roger Waaler
Brannkonstabel Erik Amundsen
Brannkonstabel Morten Fjell
Brannkonstabel Tony Hammer
Vikarer:

Hospitanter p.t.: