Ansatte Kongsvinger

Ansatte i beredskapsavdelingen:

Kasernert:

Brannmester Thomas Andersson
Brannmester Max Gylterud
Brannmester Frode Moen
Brannmester Severin Aarskog
Brannmester Tommy Jonassen
Underbrannmester Martin Heimdal
Brannkonstabel Kenneth Nordli
Brannkonstabel Bjørn Erland Harbosen
Brannkonstabel Bjørnar Berntzen
Brannkonstabel Kent André Strømstad
Brannkonstabel Per Tommy Jonassen

Deltid:

Brannkonstabel Ole Jonny Wiik
Brannkonstabel Kjetil Strandseter
Brannkonstabel Knut Roger Waaler
Brannkonstabel Tom Gjersjøviken
Brannkonstabel Erik Amundsen
Brannkonstabel Morten Fjell
Brannkonstabel Henrik Norevik
Brannkonstabel Tony Hammer
Vikarer:

Hospitanter p.t.: