Feieravdelingen

Feiervesenet utfører lovpålagte oppgaver slik som feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

I dag er det fire ansatte i avdelingen, 1 feiermester 2 svenner og 1 feier, disse har ansvar for feiing og tilsyn av 10 000 piper i Kongsvinger og Grue kommune. Vi er stasjonert på Kongsvinger brannstasjon.

I forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg (pipe og ildsted) tas det sikte på å overføre ressurser fra tradisjonell feiing til også å omfatte tilsyn med fyringsanlegget. Endringen medfører at feieren nå kan tilby den enkelte eier / bruker av fyringsanlegget nødvendig informasjon og veiledning.

Avdelingen har brannforebyggende arbeid i fokus, tanken er at den enkelte feier og husstand med felles anstrengelser skal kunne forebygge og motvirke at branntilløp og at andre farlige situasjoner oppstår.

Kontakt oss
Avdelingsleder/Feiermester Per Even Larsen
Tlf: 90 01 69 99

Feiersvenn Rune Foseid
Tlf: 99 27 41 42

Feiersvenn Kjetil Strandseter
Tlf: 99 08 24 46

Feiersvenn Tomas Helgeneseth
tlf. 47 97 36 56

Feiersvenn Rune Haugen Larsen
Tlf: 41 64 19 08

Feiermester Anne Gjulem
Tlf. 90 95 99 10

Feiersvenn Stephan Slartmann
Tlf. 47 24 88 07

E-post: postmottak@gbi.no

Les mer om feiing og tilsynLes mer om gebyr