Feieravdelingen – Feiing og tilsyn

Hva er feiing?
Feieren fjerner sot fra skorstein.
Hyppighet fastsettes på grunnlag av type bebyggelse, type fyringsanlegg/ ildsted, brenselets art, (fast, flytende, gassformig) fyringsvaner/mønster, mengde sot i skorsteinen pr. ildsted, trekkforhold og dannelse av blanksot.

Hva er tilsyn?
Tilsyn gjøres for å vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten.
Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eier, eller representant for eier om disse for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, gir tilsynsmyndigheten de nødvendige pålegg.
Tilsyn med fyringsanlegg vurderes også foretatt etter innkommet melding om nyinstallasjon av fyringsanlegg (ildsted), eller annen informasjon er mottatt om endring av fyringsmønster, f. eks. som følge av eierskifte eller rehabilitering.

<- Tilbake