Forebyggende

Glåmdal brannvesen IKS gjennomfører brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og regelverk for øvrig. Brannforebyggende arbeid skal bidra til at brann og ulykker ikke lett kan oppstå, samt sikre at brannteknisk utforming og utstyr som reduserer skadeomfanget ved brann eller ulykke blir ivaretatt på tilfredsstillende måte.
I Glåmdal brannvesen fastsetter brannordningen 4 stillinger som er berørt av forebyggende arbeid.

Kontakt oss

Leder Per Harald Bekken
Tlf: 404 37 419

Ingeniør Bjørn Olav Bakken
Tlf: 411 41 231

Branninspektør Tomas Helgeneseth
Tlf: 952 44 065

E-post: postmottak@gbi.no

Les om våre arbeidsoppgaver