Kompetanseavdelingen

Avdelingen er en støttefunksjon for beredskapsavdelingen samt forebyggende avdeling. Avdelingen samarbeider med de andre avdelingene i utførelse av opplæring og kurs for eget mannskap og befal samt eksterne virksomheter og bedrifter.

Sæter øvelsessenter.

Beredskapsavdelingens mannskap er lovpålagt øvelse i varmt og kalde røykdykk, samt kjemikalie dykk hvert. år for tilfredsstille DSB s krav til røyk/kjemikaliedykking.
Vi har eget opplæringssenter- Sæter øvelsessenter.

Her har vi mulighet til å øve/kurse i røykdykking, slukkeøvelser, bilulykke og jording av jernbanespor, kjemikaliedykking og praktiske øvelser ved brannvernlederkurs.

Vi tilbyr også øvelser og kurs til eksterne virksomheter og bedrifter.
Se våre kurs

Kontakt oss
på tlf: 417 96 110