Om GBI

Glåmdal brannvesen IKS (GBI) er en operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste med ansvar for ca. 28 500 innbyggere. GBI ble etablert i 2006 etter sammenslåing mellom Kongsvinger brannvesen og Grue brannvesen. I 2019 ble Eidskog kommune med i samarbeidet. I dag er GBI et interkommunalt selskap med hovedsete for administrasjon og ledelse på brannstasjonen i Kongsvinger. Brannstasjonene på Kirkenær, Eidskog og Austmarka er en del av beredskapen.

Våre virksomhetsområder er:
Utryknings/beredskapstjeneste
Forebyggende brannvern
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Kontakt informasjon

Postadresse: Besøksadresser:
Glåmdal brannvesen IKS Postboks 900 Haakon VII veg 4
2226 Kongsvinger 2212 Kongsvinger
Tlf. 417 96 110 E-post: postmottak@gbi.no

Trykk her for å få opp direkte innvalg +

BRANNSJEF:
Arnfinn Strømstad
Tlf:  mob: 905 81 198
E-post: arnfinn.stromstad@gbi.no

LEDER BEREDSKAP
Tommy Jonassen
Tlf:  mob: 400 21 182
E-post: tommy.jonassen@gbi.no 

KONSULENT:
Mariann Bjørnseth
Tlf: mob: 911 79 246
E-post: mariann.bjornseth@gbi.no

LEDER FOREBYGGENDE:
Per Harald Bekken
Tlf:  mob: 404 37 419
E-post: perharald.bekken@gbi.no

BRANNINGENIØR:
Bjørn Olav Bakken
Tlf:  mob:411 41 231
E-post: bjornolav.bakken@gbi.no

BRANNINSPEKTØR

Tomas Helgeneseth
Tlf. mob: 952 44 065
E-post: tomas.helgeneseth@gbi.no

BRANNINSPEKTØR

Markus Ingelsrudøya
Tlf. mob: 900 74 387
E-post: marcus.ingelsrudøya@gbi.no

FEIERMESTER:
Per Even Larsen
Tlf:  mob: 900 16 999
E-post: pereven.larsen@gbi.no

Les videre ->