Om GBI – Organisasjonskart og representskap

<- Tilbake

Organisasjonskart

Representantskapet
Representantskapet består av 6 medlemmer – 2 fra hver av eierkommunene.

Fra Kongsvinger
Margrethe Haarr- medlem
Kurt-Gøran Adriansen  – medlem

Fra Grue
Kjetil Dammen- leder
Åse Bjerke Lilleåsen- medlem

Fra Eidskog
Berit Haveråen- nestleder
Per Olav Stenslet- medlem

 

Styret
Styret består av 7 medlemmer – 2 fra Eidskog, 2 fra Grue kommune, 2 fra Kongsvinger kommune og 1 ansatt representant

Espen Fjeldbu – styreleder
Astrid Ånerud– medlem

Kaja Sillerud Haugen – nestleder
Terje Rolsdorph – medlem

Dagny Sjaatil – medlem
Terje Risberg – medlem

Ansatte representant
Morten Fjell -medlem